Privacybeleid

In dit privacybeleid informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u uw privacy-instellingen wilt wijzigen (toestemming verlenen of uw eerder verleende toestemming intrekken), kunt u uw instellingen op elke pagina wijzigen, gewoon door op de knop rechtsboven aan de pagina te klikken.

Verantwoordelijk
Gleam Technologies GmbH,
Donau-City-Straße 6/2/1,
1220 Wien, AT,
[email protected]

Functionaris voor gegevensbescherming
U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via:

WhatAVenture GmbH, t.a.v.. Alexander Streihammer,
Donau-Stad-Straße 6/2/1
1220 Wenen
E-mail: [email protected]

Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, maken wij op verschillende pagina’s gebruik van zogenaamde cookies en andere technologieën waarbij informatie op uw apparaat wordt opgeslagen of van uw apparaat wordt opgehaald (hierna: uniform aangeduid als “cookies”).

Cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Wij gebruiken altijd enkele cookies om de basisfunctionaliteit van onze pagina’s en de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod te kunnen garanderen (essentiële / noodzakelijke cookies). Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). Wij gebruiken zowel onze eigen cookies als die van derde aanbieders (zogenaamde third-party cookies).

Toestemmingsbeheer:

Een gedetailleerd overzicht van de door ons gebruikte cookies of andere technologieën en dienstverleners, hun doeleinden en opslagduur, de rechtsgrondslagen voor het gebruik van cookies en daarop gebaseerde verwerkingsactiviteiten, alsmede verdere informatie vindt u in onze toestemmingsmanager. U kunt hiertoe toegang krijgen door op de vingerafdrukknop linksonder op de website te klikken.

Via de toestemmingsmanager kunt u afzonderlijke of alle cookies afzonderlijk accepteren of weigeren wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt en op elk gewenst moment daarna door een groen vinkje/kruisje naast de betreffende cookie te zetten of de cookie te verwijderen en de instellingen op te slaan. Deze instellingen worden opgeslagen in het lokale geheugen van uw computer of mobiele apparaat. Daarom moeten ze opnieuw worden uitgevoerd en opgeslagen als het lokale geheugen van het apparaat wordt gewist of een ander apparaat of andere browser wordt gebruikt. Houd er rekening mee dat u reeds geplaatste cookies mogelijk handmatig moet verwijderen als u uw toestemming intrekt. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Verdere opties voor het instellen van cookies:

Als alternatief kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de instelling van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de betreffende browser vinden onder de volgende links:

Microsoft Edge ™ https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Safari ™ https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome ™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Firefox ™ https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Opera ™ https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

 

Hosting

Raidboxes
Onze website wordt gehost door onze verwerker Raidboxes, RAIDBOXES GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48153 Münster, Duitsland.

Verbindingsgegevens worden verwerkt om de website beschikbaar te stellen en te leveren. De gegevens worden niet verder opgeslagen dan de toegang met als enig doel de levering en terbeschikkingstelling van de website.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is het gerechtvaardigde belang (absolute technische noodzaak om de dienst “website” te leveren waar u uitdrukkelijk om hebt verzocht door de website te bezoeken overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Verbindingsgegevens en andere persoonsgegevens worden ook verwerkt in verband met verschillende andere functies of diensten om de website te exploiteren. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring en bij de afzonderlijke functies of diensten.

Server-logbestanden
Verbindingsgegevens worden verwerkt om de technische werking te controleren en om de betrouwbaarheid van onze webhost te verhogen. De duur van de verwerking is beperkt tot 7 dagen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is het gerechtvaardigd belang (absolute technische noodzaak van een serverlogbestand als fundamentele gegevensbasis voor storingsanalyse en voor veiligheidsmaatregelen in verband met de dienst “website”, die u uitdrukkelijk hebt aangevraagd door de website te bezoeken) volgens Art. 6 (1) (f) GDPR.

Contactformulier
U kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van een contactformulier op onze website. Na indiening van het contactformulier verwerkt de verantwoordelijke voor de verwerking de door u verstrekte persoonsgegevens met het oog op de behandeling van uw verzoek op basis van de toestemming die u hebt gegeven door het formulier in te dienen overeenkomstig Art. 6 (1) (a) GDPR, tot wederopzegging.
U hebt geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Als u dergelijke gegevens niet verstrekt, kunt u eenvoudigweg niet indienen en kunnen wij uw verzoek niet verwerken.

Embeddings

YouTube
Indien u toestemming heeft gegeven, verwerken wij uw persoonsgegevens in samenwerking met Youtube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken, met als doel video’s op onze website af te spelen.

Wij zullen de dienst in staat stellen om verbindingsgegevens en gegevens van uw webbrowser te verzamelen en een reclamecookie te plaatsen. Door het plaatsen van reclamecookies kan Google voor elke gebruiker een individuele user-ID aanmaken. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor een eenduidige identificatie en worden vervolgens verwerkt via het advertentienetwerk dat door Google wordt geëxploiteerd.

De Google-groep draagt uw persoonlijke gegevens over aan de VS. De rechtsgrondslag voor gegevensoverdracht naar de VS is uw toestemming in overeenstemming met Art. 49 Para. 1 a in combinatie met Art. 6 Para. 1 a GDPR. Voordat u uw toestemming gaf, werd u ervan in kennis gesteld dat het niveau van gegevensbescherming in de VS niet voldoet aan de EU-normen. Met name Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daarover wordt geïnformeerd en zonder dat u daartegen in rechte kunt optreden. Daarom heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest geoordeeld dat het vorige adequaatheidsbesluit (Privacy Shield) ongeldig was.

Elke verdere onafhankelijke verwerking van gegevens, met name via het advertentienetwerk van Google, wordt door Google als enige verantwoordelijke uitgevoerd. Gedetailleerde informatie is te vinden in het privacybeleid van Google.

Indien u geen toestemming geeft, kunnen wij de Youtube-dienst niet aan u leveren. U kunt uw toestemming intrekken door de instellingen bij Privacybeleid te wijzigen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming volgens artikel 6 (1) (a) GDPR.

Google Maps
Als u toestemming hebt gegeven, verwerken wij uw persoonsgegevens in samenwerking met Google Maps, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor het tonen van interactieve kaarten op onze website.

Wij zullen de dienst in staat stellen om verbindingsgegevens en gegevens van uw webbrowser te verzamelen en een reclamecookie te plaatsen. Door het plaatsen van reclamecookies kan Google voor elke gebruiker een individuele user-ID aanmaken. Deze persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor een eenduidige identificatie en worden vervolgens verwerkt via het advertentienetwerk dat door Google wordt geëxploiteerd.

Verdere zelfstandige verwerking van gegevens door Google geschiedt door Google als enige verantwoordelijke voor de verwerking. Gedetailleerde informatie vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van Google.

Indien u geen toestemming geeft, kunnen wij de Google Maps-dienst niet aan u leveren. U kunt uw toestemming intrekken door de instellingen bij Privacybeleid te wijzigen.

De rechtsgrondslag van de verwerking is uw toestemming volgens artikel 6 (1) (a) GDPR.

De Google-groep draagt uw persoonsgegevens over aan de VS. De rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht naar de VS is uw toestemming conform Art. 49 Para. 1 en in combinatie met Art. 6 Para. 1 a GDPR. Voordat u uw toestemming gaf, werd u ervan in kennis gesteld dat het niveau van gegevensbescherming in de VS niet voldoet aan de EU-normen. Met name Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daarover wordt geïnformeerd en zonder dat u daartegen in rechte kunt optreden. Daarom heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest geoordeeld dat het vorige besluit inzake adequaatheid (Privacy Shield) ongeldig was.

Webwinkel
U kunt producten rechtstreeks via onze webshop kopen. Als u dat doet, worden de door u verstrekte gegevens en de gegevens van de door u geselecteerde producten door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt om u een aanbod te doen, voor het sluiten van het contract, voor de uitvoering van het contract, en voor het nakomen van postcontractuele verplichtingen voorafgaand aan het sluiten van het contract op basis van de door u geïnitieerde precontractuele relatie en, na het sluiten van het contract, op basis van het contract volgens Art. 6 (1) (b) GDPR.

Als u een reeds bestaande klantenaccount gebruikt om onze producten te kopen of een klantenaccount hebt aangemaakt om de producten te kopen, zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt totdat u uw klantenaccount verwijdert.

Wanneer klanten onze producten kopen via een gastkassa, worden hun persoonsgegevens verwerkt totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

Uw gegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing op een wijze die verenigbaar is met het doel van de uitvoering van het contract in vormen waarvoor geen toestemming vereist is, zoals geadresseerd reclamemateriaal dat per post wordt verzonden, totdat u hiertegen bezwaar maakt.

U bent niet wettelijk of contractueel verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van gegevens is echter noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Als u deze gegevens niet verstrekt, kan er geen contract worden gesloten.

Winkelwagentjes van niet-geregistreerde gebruikers worden uiterlijk na 14 dagen gewist. Gebruikersaccounts van geregistreerde gebruikers zijn actief totdat de account door de gebruiker wordt verwijderd. Contractgegevens worden verwerkt tot de verjaringstermijn van mogelijke postcontractuele verplichtingen is verstreken.

 

Tag-manager

Google Tag Manager
Indien u hiervoor toestemming geeft, verwerken wij uw persoonsgegevens in samenwerking met de dienst Google Tag Manager, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor het initiëren, controleren en onderhouden van verdere diensten op onze website. In dit geval wordt de hierboven genoemde dienst beheerd door Google Tag Manager. Het niet geven van toestemming heeft dus precies de gevolgen die voor de hierboven genoemde dienst zijn beschreven. U kunt uw toestemming intrekken door de instellingen te wijzigen bij Privacy-instellingen.

Wij stellen Google Tag Manager in staat om verbindingsgegevens en gegevens van uw webbrowser te verzamelen. Deze gegevens worden door Google gebruikt om hun dienst te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming volgens artikel 6 (1) (a) GDPR. De Google-groep draagt uw persoonlijke gegevens over aan de VS. De rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht naar de VS is uw toestemming volgens Art. 49 Para. 1 en in combinatie met Art. 6 Para. 1 a GDPR. Voordat u uw toestemming gaf, werd u ervan in kennis gesteld dat het niveau van gegevensbescherming in de VS niet voldoet aan de EU-normen. Met name Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daarover wordt geïnformeerd en zonder dat u daartegen in rechte kunt optreden. Daarom heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest geoordeeld dat het vorige adequaatheidsbesluit (Privacy Shield) ongeldig was.

Analysediensten
Google Analytics
Indien u toestemming geeft, verwerken wij uw persoonsgegevens in samenwerking met de dienst Google Analytics, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de analyse van storingen en statistische analyse van onze website. Het niet geven van toestemming zal geen onmiddellijke gevolgen hebben voor het functioneren van de website, hoewel een gebrek aan statistische gegevens het voor ons moeilijker zal maken om de website te verfijnen. U kunt uw toestemming intrekken door de instellingen te wijzigen bij Privacy-instellingen.

Wij stellen de dienst in staat om verbindingsgegevens, gegevens van uw webbrowser en gegevens van geraadpleegde inhoud te verzamelen en analysesoftware uit te voeren, en gegevens op uw eindapparaat op te slaan. De dienst anonimiseert de verzamelde gegevens onmiddellijk nadat deze zijn verzameld en levert ons statistieken voor analyse die anonieme gegevens bevatten. Wij gebruiken deze statistieken voor storingsanalyse en voor de verfijning van onze website. De gegevens op uw eindapparaat worden maximaal twee jaar bewaard.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming volgens artikel 6 (1) (a) GDPR. De Google-groep draagt uw persoonsgegevens over aan de VS. De rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht naar de VS is uw toestemming conform Art. 49 Para. 1 en in combinatie met Art. 6 Para. 1 a GDPR. Voordat u uw toestemming gaf, werd u ervan in kennis gesteld dat het niveau van gegevensbescherming in de VS niet voldoet aan de EU-normen. Met name Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daarover wordt geïnformeerd en zonder dat u daartegen in rechte kunt optreden. Daarom heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest geoordeeld dat het vorige besluit inzake adequaatheid (Privacy Shield) ongeldig was.

Hotjar
Indien u toestemming geeft, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken in samenwerking met de dienst Hotjar, Hotjar Limited Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000 Malta als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken ten behoeve van storingsanalyse en statistische analyse van onze website. Het niet geven van toestemming zal geen onmiddellijke gevolgen hebben voor de werking van de website, hoewel een gebrek aan statistische gegevens het voor ons moeilijker zal maken om de website te verfijnen. U kunt uw toestemming intrekken door de instellingen te wijzigen bij Privacy-instellingen.

Wij stellen de dienst in staat om verbindingsgegevens, gegevens van uw webbrowser en gegevens van geraadpleegde inhoud te verzamelen en analysesoftware uit te voeren, en gegevens op uw eindapparaat op te slaan. De dienst anonimiseert de verzamelde gegevens onmiddellijk nadat deze zijn verzameld en levert ons statistieken voor analyse die anonieme gegevens bevatten. Wij gebruiken deze statistieken voor storingsanalyse en voor de verfijning van onze website. De gegevens op uw eindapparaat worden maximaal twee jaar bewaard.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming volgens artikel 6 (1) (a) GDPR.

Advertenties, Profilering, Tracking, Retargeting

Facebook Pixel
Als u toestemming hebt gegeven, verwerken wij uw persoonsgegevens in samenwerking met Facebook Pixel, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met het oog op het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en het meten van ons advertentiesucces.

Er zal geen directe invloed zijn op de werking van de website als u geen toestemming geeft, hoewel we u geen gepersonaliseerde advertenties op uw apparaat kunnen aanbieden als u geen toestemming geeft. U kunt uw toestemming intrekken door de instellingen te wijzigen bij Privacy-instellingen.

Wij zullen de dienst in staat stellen om verbindingsgegevens, gegevens van uw webbrowser en gegevens van geraadpleegde inhoud te verzamelen. Wij stellen de dienst ook in staat om tracking- en herkenningssoftware uit te voeren en om gegevens op uw apparaat op te slaan. De tracking- en herkenningssoftware stelt de dienst vervolgens in staat om zijn advertentienetwerk te verbeteren en om u te herkennen wanneer u andere websites bezoekt of om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Wij gebruiken de verzamelde gegevens ook om het succes van onze advertenties te meten. De gegevens op uw apparaat worden maximaal twee jaar bewaard.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming volgens artikel 6 (1) (a) GDPR.

Het Facebook-concern draagt uw persoonsgegevens over aan de VS. De rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht naar de VS is uw toestemming conform Art. 49 Para. 1 a in combinatie met Art. 6 Para. 1 a GDPR. Voordat u uw toestemming gaf, werd u ervan in kennis gesteld dat het niveau van gegevensbescherming in de VS niet voldoet aan de EU-normen. Met name Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daarover wordt geïnformeerd en zonder dat u daartegen in rechte kunt optreden. Daarom heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest bepaald dat het vorige adequaatheidsbesluit (Privacy Shield) ongeldig was.

LinkedIn Pixel
Als u toestemming hebt gegeven, verwerken wij uw persoonsgegevens in samenwerking met LinkedIn Pixel, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met als doel gepersonaliseerde advertenties aan te bieden en ons advertentiesucces te meten.

Er zal geen directe invloed zijn op de werking van de website als u geen toestemming geeft, hoewel wij u geen gepersonaliseerde advertenties op uw apparaat kunnen aanbieden als u geen toestemming geeft. U kunt uw toestemming intrekken door de instellingen te wijzigen bij Privacy-instellingen.

Wij zullen de dienst in staat stellen om verbindingsgegevens, gegevens van uw webbrowser en gegevens van geraadpleegde inhoud te verzamelen. Wij stellen de dienst ook in staat om tracking- en herkenningssoftware uit te voeren en om gegevens op uw apparaat op te slaan. De tracking- en herkenningssoftware stelt de dienst vervolgens in staat om zijn advertentienetwerk te verbeteren en om u te herkennen wanneer u andere websites bezoekt of om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Wij gebruiken de verzamelde gegevens ook om het succes van onze advertenties te meten. De gegevens op uw apparaat worden maximaal twee jaar bewaard.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming volgens artikel 6 (1) (a) GDPR.

De LinkedIn-groep draagt uw persoonsgegevens over aan de VS. De rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht naar de VS is uw toestemming conform Art. 49 Para. 1 a in combinatie met Art. 6 Para. 1 a GDPR. Voordat u uw toestemming gaf, werd u ervan in kennis gesteld dat het niveau van gegevensbescherming in de VS niet voldoet aan de EU-normen. Met name Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u daarover wordt geïnformeerd en zonder dat u daartegen in rechte kunt optreden. Daarom heeft het Europees Hof van Justitie in een arrest geoordeeld dat het vorige besluit inzake adequaatheid (Privacy Shield) ongeldig was.

Nieuwsbriefdiensten
Dienst: Hubspot
Anbieter: Firma, Adres, Staat
Datenschutzerklärung: https://legal.hubspot.com/privacy-policy
P

Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen.

Wij zullen de verwerking op deze basis dan staken, tenzij er dwingende en legitieme redenen zijn waarom wij dit toch zouden moeten doen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. In dat geval zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct mail staken.

De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Intrekking

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door de instellingen bij Privacy-instellingen te wijzigen.

Als u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van reclame via e-mail, kunt u uw toestemming intrekken door te klikken op de koppeling voor het afmelden. In dat geval zullen wij de verwerking staken, tenzij er een andere rechtsgrond is.

Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan onverlet.

Recht van de betrokkene

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van persoonsgegevens.

U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of op een met u gesloten contract.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Indien u meer informatie wenst over de toezichthoudende autoriteiten in de Europese Unie, kunt u hier terecht.